| ul. Słowackiego 21/23, 01-593 Warszawa | Pon. - Pt. 14:00 - 20:00, Sob. 9:00 - 14:00

Okolicznościowy voucher – prezent doskonały

 • Voucher okolicznościowy

Szukasz pomysłu na oryginalną niespodziankę? Chcesz wyrazić wdzięczność bliskiej osobie? Sprawdź nasz okolicznościowy voucher: Prezent dla Ciebie.

Jeśli szukasz pomysłu na niezapomniany prezent, okolicznościowy voucher Kliniki Zdrowych Nóg to świetne rozwiązanie na każdą okazję. Zakup imiennego vouchera upoważnia osobę na nim wskazaną do realizacji dowolnych usług będących w ofercie Kliniki z obszaru medycyny estetycznej, podologii, flebologii, chirurgii estetycznej i dermatologicznej. 

Realizacja upominku odbywa się po uprzednim kontakcie z rejestracją placówki tel: +48 501 514 056 i umówieniu terminu wizyty i rodzaju zabiegu. 

Voucher Prezent dla Ciebie KZN

REGULAMIN: Voucher okolicznościowy Prezent dla Ciebie Klinika Zdrowych Nóg

 1. Wartość vouchera jest określona kwotowo na jego rewersie w złotych polskich.
 2. Voucher jest ważny do dnia wskazanego na jego rewersie.
 3. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
 4. Data ważności voucherów nie ulega przedłużeniu.
 5. Voucher można zakupić w Klinice Zdrowych Nóg, ul. Słowackiego 21/23 w Warszawie.
 6. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.
 7. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za voucher kwoty równej jego wartości.
 8. Voucher może być zrealizowany wyłącznie w Klinice Zdrowych Nóg.
 9. Voucher obowiązuje po wcześniejszym umówieniu, tel: +48 501 514 056.
 10. Użytkownik zobowiązany jest okazać voucher przy płatności.
 11. Voucher może być wykorzystany wielorazowo z możliwością podziału.
 12. W chwili podziału vouchera odliczana jest kwota wykorzystana.
 13. Klinika Zdrowych Nóg nie ponosi odpowiedzialności za voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 14. Przy realizacji vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość vouchera.
 15. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego vouchera.
 16. Klinika Zdrowych Nóg ma prawo odmówić zrealizowania vouchera, gdy: upłynął termin ważności vouchera lub uszkodzenia vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na voucherze.
 17. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 18. Klinika zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
 19. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę vouchera z momentem dokonania zapłaty.

 

2020-01-07T09:59:09+01:00 2 stycznia 2020|
close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Klinika Zdrowych Nóg Agnieszka Wolska) jedynie do kontaktu ze mną.
Zostaw numer
oddzwonimy!